vakken op de mediaschool

Algemene vakken

​Alle leerlingen doen examen in de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels en Natuur- en Scheikunde. In aparte rekenlessen worden ze voorbereid op de verplichte rekentoets. Tevens krijgen de leerlingen twee uur gym in de week. Daarnaast krijgen ze in jaar drie de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Maatschappijleer. Tot slot krijgen de leerlingen een uur mentorles en een uur studieles in de week. Hierin wordt onder andere gewerkt aan studievaardigheden een Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.​​​


algemene vakken.png