Geschiedenis

De Mediaschool is gestart in 2014. De aanleiding om de Mediaschool te starten is de landelijke beweging vernieuwing vmbo. Deze beweging bood ons de mogelijkheid om als eerste school in Nederland te starten met het profiel Media, Vormgeving en ICT. We geven dat profiel vorm in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, de Stichting Platforms vmbo en andere scholen in Nederland. Vanaf 2016 moeten alle vmbo-scholen in Nederland met deze nieuwe profielen gaan werken. De Mediaschool loopt dus echt voorop in alle nieuwe ontwikkelingen! 

Meer informatie over de vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo is te vinden op deze website: http://www.vernieuwingvmbo.nl/.​